วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อานิสงส์ของการไม่กินเนื้อสัตว์


- เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

- จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

- สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้

- ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

- มีอายุมั่นขวัญยืน

- ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง

- ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล

- ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน

- สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ

- ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น