วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เหตุที่มนุษย์มีสภาพแตกต่างกัน

มูลปัณณาสก์มัชฌิมนิกาย แสดงไว้ว่า

- ฆ่าสัตว์ ไม่มีความกรุณา เป็นเหตุให้ อายุสั้น

  ไม่ฆ่าสัตว์  มีความกรุณา เป็นเหตุให้ อายุยืน

- เบียดเบียนสัตว์ เป็นเหตุให้ มีโรคมาก

  ไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นเหตุให้ มีโรคน้อย

- มักโกรธ มีความคับแค้นใจมาก เป็นเหตุให้ ผิวพรรณชั่ว

  ไม่โกรธ ไม่มีความคับแค้นใจ เป็นเหตุให้ ผิวพรรณผุดผ่อง

- มีใจริษยาผู้อื่น เป็นเหตุให้ มีอานุภาพน้อย

  ไม่ริษยาผู้อื่น เป็นเหตุให้ มีอานุภาพมาก

- ไม่บริจาคทาน เป็นเหตุให้ ยากจนอนาถา

  บริจาคทาน เป็นเหตุให้ มีโภคสมบัติมาก

- กระด้าง ถือตัว เป็นเหตุให้ เกิดในสุกลต่ำ

  ไม่กระด้าง ไม่ถือตัว เป็นเหตุให้ เกิดในสกุลสูง

- ไม่อยากรู้ ไม่ไต่ถามผู้มีปัญญา เป็นเหตุให้ มีปัญญาน้อย

  อยากรู้ หมั่นไต่ถามผู้มีปัญญา เป็นเหตุให้ มีปัญญามาก

สัตว์นรก ครั้นสิ้นกรรมแล้ว มาเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมเกิดในสกุลต่ำ เป็นคนยากจนอดอยาก เป็นอยู่โดยฝืดเคือง มีรูปร่างผิวพรรณไม่สมประกอบ

กิจโฉ มนุสสะปฏิลาโภ   การเกิดเป็นมนุษย์ นั้น แสนยาก

กิจฉัง มัจจานะ ชีวิตัง    การดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย นั้น แสนยาก

กิจฉัง สัทธัมมัสสะวะนัง   การได้ฟัง พระสัทธรรม นั้น แสนยาก

กิจโฉ พุทธานะมุปปาโท   การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นั้น แสนยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น